Publications

Европа в моята професия

“Expected Impact of EU-Vietnam Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports” in: Economic Alternatives, Issue 4, pp. 467-479. 

Bulgaria in the EU Cohesion Process  (Economic Alternatives, 2017, Issue 2, pp. 213-225)

Европейска икономика

Автореферат на дисертация “д.ик.н” – Глобалното направление на ОТП на ЕС в началото на новия век

Модели за парламентарен контрол по европейските въпроси

Някои проблеми при адаптирането на България към Общата търговска политика на ЕС

Усилията на ЕС за усъвършенстване на Споразумението за ТРИПС

Bulgarian SMEs declare to need skills development in marketing

The impact of technical barriers to trade on Bulgaria’s exports to the EU and to the CEFTA countries

Bulgaria-EU. Dynamics of Approximation in Export Specialization

EEC-EN-2014-1-CUST

EEC-EN-2014-2-TRADE

EEC-EN-2014-3-COMP

EEC-EN-2014-4-SME

EEC-EN-2014-5-AGRI

.